Deprecated: Creation of dynamic property Wf_Woocommerce_Packing_List::$plugin_admin is deprecated in /var/www/vhosts/distilleerderijdebronckhorst.nl/httpdocs/wp-content/plugins/wt-woocommerce-packing-list/includes/class-wf-woocommerce-packing-list.php on line 180

Deprecated: Creation of dynamic property Wf_Woocommerce_Packing_List::$plugin_public is deprecated in /var/www/vhosts/distilleerderijdebronckhorst.nl/httpdocs/wp-content/plugins/wt-woocommerce-packing-list/includes/class-wf-woocommerce-packing-list.php on line 181

Deprecated: Creation of dynamic property Wf_Woocommerce_Packing_List_Licence_Manager::$my_account_url is deprecated in /var/www/vhosts/distilleerderijdebronckhorst.nl/httpdocs/wp-content/plugins/wt-woocommerce-packing-list/admin/modules/licence_manager/licence_manager.php on line 22

Deprecated: Creation of dynamic property Wf_Woocommerce_Packing_List_Customizer::$module_id is deprecated in /var/www/vhosts/distilleerderijdebronckhorst.nl/httpdocs/wp-content/plugins/wt-woocommerce-packing-list/admin/modules/customizer/customizer.php on line 31
Algemene voorwaarden – Distilleerderij de Bronckhorst

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Op deze pagina vindt u onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

VOORAF

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.distilleerderijdebronckhorst.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Distilleerderij de Bronckhorst BV. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Distilleerderij de Bronckhorst BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Distilleerderij de Bronckhorst BV.

AANSPRAKELIJKHEID

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

INHOUD

Distilleerderij de Bronckhorst BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.distilleerderijdebronckhorst.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

GARANTIE

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Distilleerderij de Bronckhorst BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

CONTACT

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Distilleerderij de Bronckhorst BV op deze pagina. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Distilleerderij de Bronckhorst BV
Kroezekampweg 1A
7021HL Zelhem
06 – 137 892 68
info@distilleerderijdebronckhorst.nl